Lääketeollisuuden vaatimukset täyttäviä letkuja ja tarvikkeita.