5-akseliset suurnopeusjyrsinkoneet sekä uppokipinäkoneet