Jatkuvatoimisia itsestään puhdistuvia sähköohjauksella tai hydrauliohjauksella, – Tehokas pesumenetelmä säästää huuhteluvettä, – – Erotusaste: 3… 3000μm, – Käyttöpaine < 16bar - Suuri tehokas suodatuspinta-ala, - - Tilavuusvirta: 5… 4000m3/h,