Kysy lisätietoja:

Jarmo Halonen

+358 (0)10 219 2142
jarmo.halonen@ip-produkter.fi

Facetin kompaktit jätevedenpuhdistamot tarpeen mukaan konttimalleista maanalle asennettaviin suuren kapasiteetin laitoksiin.

Sovellukset on suunniteltu painovoimaiseen tai pumppaamalla syötettävän kotitalousjäteveden käsittelyyn.

Puhdistusmekanismi perustuu biologiseen prosessiin aktviivilietteellä. Lietteen pidennetyssä ilmastuksessa mikro-organismit biomassassa puhdistavat vettä, joten ylimääräinen kemiallinen käsittely ei ole välttämätöntä prosessissa.

Puhdistamot on valmistettu standardin 97/271/EY mukaisesti vaatimuksia noudattaen.

Laitokset on tehty  modulaarisesti. Tämä rakenne mahdollistaa lisätä kapasiteettia asentamalla useita yksiköitä rinnakkain. Modulaarisen rakenteen edut ovat myös kuljetuksessa, uudelleensijoittamisessa ja nopeassa asennuksessa (mahdollistaa asennuksen jopa yhdessä päivässä).

Yksityiskohtaisemmat tiedot ja saatavuustiedustelut myynnistä