Kontaktuppgifter

Var vänligen i kontakt

Telefon priser 8,35 c/samtal + 16,69 c/minut (inkl. Moms 24 %).

IP-Produkter Oy
Muuntotie 3, 01510 Vantaa

Hydraulik & Process Teknik

Antti Mäkelä
Försäljningsingenjör
Kalevi Lustig
Försäljningsingenjör
Jorma Kakko
Försäljningsingenjör
Eero Jokirinne
Försäljningsdirektör

Bearbetande verktygsmaskiner

Otto Laherma
Försäljningschef
Esa Lindström
Teknisk försäljning

Ekonomi etc

Fakturering, reskontra, indriving etc
Ekonomi assistent
Vesa Viitala
Verkställande Direktör
Leena Paljakka
IT-chef, K-Develop, Koncern
Tiina Rytkönen
Bokföringschef, K-Develop, Koncern
Olof Sandell
CEO, K-Develop, Koncern